Nå riktigt många!

sydostkartaMorgontidningarna är en eftertraktad produkt, där annonser tas emot positivt. Att läsa morgontidningen är en regelbunden vana för oss svenskar och 93% av upplagan är prenumererade exemplar. Med en annons i våra tidningar når du ca 380 000 läsare. I Blekinge, Kalmar och Kronobergs län når du 88%.

Läs mer på vår annonsportal för Sydostpress